afbouw salderingsregeling

Vanaf 1 januari 2025 wordt gestart met de afbouw van de salderingsregeling. Liggen op het dak van jouw bedrijfspand zonnepanelen? Salderen wordt vanaf dat moment stapsgewijs minder interessant. Een belangrijk voordeel van zakelijke zonnepanelen komt daarmee te vervallen. Zowel de huidige gebruikers van zonnepanelen als bedrijven die twijfelen om te investeren in zonnepanelen vragen zich daarom af: zijn zonnepanelen nog wel interessant als ik niet langer (volledig) gebruik kan maken van de salderingsregeling? Goed nieuws: batterijopslag laat niet lang meer op zich wachten. 

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling maakt het mogelijk om het overschot aan zonne-energie, opgewekt uit zonnepanelen, terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Het gaat hier om energie die je zelf niet verbruikt. De som aan teruggeleverde energie wordt verrekend met het totale energieverbruik aan het einde van het jaar, waardoor het netto energieverbruik lager is. Dankzij de salderingsregeling hoef je geen belasting te betalen over energie die je in de praktijk dus in principe wél hebt verbruikt.  

Afbouw salderingsregeling al twee keer uitgesteld

In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling, daterend uit oktober 2020, staat beschreven dat de overheid de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs wil gaan afbouwen. Het voorstel werd recent echter controversieel verklaard door de Tweede Kamer, en moet door minister Jetten van Klimaat en Energie zodoende herzien worden. 

“Hoewel de afbouw van de salderingsregeling later ingaat, verandert er aan de planning van de salderingsregeling niets; de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling wordt wel aangepast, maar kent hetzelfde tijdspad. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen per 1 januari 2025 in één keer 36 procent minder mogen salderen. Dit is naar rato van de oorspronkelijke salderingsregeling. Tot 1 januari 2025 mag men als eigenaar van zonnepanelen desalniettemin 100% blijven salderen.” (IN BLOK) 

Wat zijn de gevolgen van de afbouw van de salderingsregeling? Wanneer je momenteel nog kiest voor zonnepanelen kopen, dan mag nog altijd 100% worden gesaldeerd tot tenminste 1 januari 2025. Hierna mag men nog maar 64% salderen, en dat percentage wordt stapsgewijs afgebouwd tot 2031. 

een schematische weergave van de salderingsregeling

Zijn zonnepanelen nog interessant?

Bij salderen wordt de opgewekte energie weggestreept tegen de energie die je verbruikt. In lijn met het afbouwen van de salderingsregeling zal extra zonne-energie opwekken en terugleveren financieel minder aantrekkelijk worden. De jaarlijkse besparing loopt voor iedereen terug en dus neemt de numerieke terugverdientijd toe. Ondanks de afvloeiing van de saldering blijven zonnepanelen een financieel interessante investering. Dit heeft te maken met het alternatief dat naar verwachting binnenkort op de Nederlandse markt beschikbaar komt: de thuisbatterij. Dit maakt de opslag van stroom mogelijk. 

Het productieoverschot aan stroom uit zonnepanelen wordt opgeslagen in de thuisbatterij, en kan worden gebruikt op momenten dat er te weinig stroom wordt opgewekt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je ‘s nachts, tijdens de donkere wintermaanden of bij een stroomstoring altijd voorzien bent van stroom. En er is meer: tijdens daluren kan de thuisbatterij extra goedkope stroom van het elektriciteitsnet afnemen en opslaan voor later gebruik. Je bespaart dus nog steeds op je energieverbruik, maar wel op een andere manier. 

De terugleververgoeding voor bedrijven

Wat betekent het vervallen van de salderingsregeling voor bedrijven? Wil je als bedrijf zonnepanelen kopen, dan weet je dat tussen 2025 en 2031 de salderingsregeling stapsgewijs wordt afgebouwd. Helemaal verdwijnen doet het financiële voordeel bij het terugleveren van stroom echter niet. De salderingsregeling maakt plaats voor de terugleververgoeding. Bedrijven die stroom terugleveren aan het net krijgen van de energieleverancier een vaste vergoeding per kWh. Hoe hoog die vergoeding is, dat verschilt per leverancier. 

Op de vraag of zonnepanelen nog wel een interessante optie zijn voor bedrijven en consumenten kan derhalve bevestigend worden geantwoord. Duurzame en rendabele alternatieven, zoals de thuisbatterij en terugleververgoeding, zullen zich in de komende jaren gaan aandienen.   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

3 × 5 =