groen hart

het belang van energietransitie voor bedrijven en instellingen

Als ondernemer, overheidsmedewerkers cq. ambtenaar, maar ook als particulier is er geen ontkomen aan: nagenoeg iedereen in Nederland krijgt de komende jaren te maken met de energietransitie. Ondernemers, stedelijke professionals en iedereen die te maken krijgt met ruimtelijke vraagstukken, kan zich maar beter verdiepen in de regelgeving, ontwikkelingen en problemen die zich op dit dynamische en boeiende beleidsterrein voordoen.

Wat houdt energietransitie exact in en wat zijn de belangrijkste vraagstukken op dit gebied?

Onder de term energietransitie wordt de overstap verstaan van het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas, steenkolen en kernenergie, naar volledig groene energie, zoals windenergie en zonne-energie. Volgens de doelstellingen van de Europese Unie en Nederland moet ons land in 2050 helemaal klimaatneutraal van energie voorzien worden. Wat inhoudt dat er alleen CO2-neutrale energie wordt opgewekt. Het mag duidelijk zijn dat deze ambitieuze doelstelling bedrijven, particulieren en overheden voor grote uitdagingen stelt. Want hoe gaan we dit met z’n allen realiseren? Een aantal belangrijke beleidsvraagstukken zijn bijvoorbeeld hoe we de Nederlandse woningen voor 100 procent, en op een betaalbare manier, van het gas afkrijgen. Warmtepompen en zonne-energie zijn goede alternatieven, maar vragen wel hoge investeringskosten. De vraag is wie hiervoor op gaat draaien, omdat veel consumenten, particulieren en bedrijven de investeringskosten voor de maatregelen die nodig zijn niet direct kunnen betalen. Een ander belangrijk vraagstuk is wat er met het afval van apparatuur voor groene energie moet gebeuren. Windmolens en zonnepanelen gaan tientallen jaren mee, maar als ze eenmaal ‘op’ zijn leidt dat tot een flinke berg restafval. Een derde vraagstuk, om een laatste voorbeeld te noemen, is hoe je als stedelijk professional of beleidsmaker rekening houdt met de snel veranderende regelgeving rond duurzaamheid. Hoe blijf je goed op de hoogte van de eisen, normen en regels en kun je daar effectief op inspringen?

Advies en informatie over de transitie

Heb je advies nodig op het gebied van vraagstukken die te maken hebben met de energietransitie?

Op de website stadszaken vindt u een kennisbank met verschillende adviezen over de mogelijkheden met energietransities. Dit varieert van wetswijzigingen tot versnelling van de energietransitie. Bezoek de website voor vraagstukken en dilemma’s rond energietransitie.