tulpen

Naar verwachting zal in Nederland vanaf 2022 de nieuwe omgevingswet ingaan. De exacte datum is nog onder voorbehoud, maar de wet eraan komt is een feit. Dit heeft  voor allerlei overheidsorganisaties die zich met fysieke leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling bezighouden gevolgen. Om hier intern als organisatie goed op voorbereid te zijn, is het daarom van groot belang dat de betrokken werknemers hier zo veel mogelijk kennis van hebben. Wil je meer weten over de omgevingswet en welke trainingen en opleidingen je hiervoor kunt volgen? Lees dan gauw verder. 

Wat is de omgevingswet?

De omgevingswet is een wet die de vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen en in één wet samen te smeden. Dit maakt de aanvraag en informatieverstrekking op het gebied leefomgeving stukken eenvoudiger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de start van een nieuw bouwproject of het beheer van cultureel erfgoed. In totaal ziet de verandering er als volgt uit:

26 wetten worden naar 1 wet omgezet.

60 algemene maatregelen van bestuur worden naar 4 maatregelen omgezet, en

75 ministeriële regelingen worden naar 1 omgevingsregeling omgezet. 

Wat valt er onder het beheer van leefomgeving?

Deze bundeling van wetten hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen. Wat valt er eigenlijk onder het beheer van leefomgeving? Hieronder vind je een omschrijving van ieder aspect dat wordt meegenomen in de omgevingswet. 

Water in de omgevingswet

Dit deel van de omgevingswet voegt de wetten samen die onder meer over waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid gaan. Alle instrumenten en activiteiten die bij deze wet behoren worden hierin meegenomen. 

De lucht in de omgevingswet

Luchtverontreiniging kan nadelige gevolgen hebben voor de natuur en op de gezondheid van de mens. De omgevingswet betrekt alle regels en instrumenten die de kwaliteit van de lucht moeten beschermen en bewaken. 

Bodem

Alle wetten met betrekking tot de bodem vallen hieronder in de omgevingswet. Dit kan bodemverontreiniging of vervuiling zijn, maar bijvoorbeeld ook grondwater. 

De natuur 

Hierin wordt het belang van de natuur meegenomen als onderdeel van de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij om het welzijn van de mens, de verbetering en bescherming van luchtkwaliteit. 

Infrastructuur

Alle wetten betreft behoud, verbetering en controle op de infrastructuur in Nederland wordt hierin benoemd. 

Gebouwen

Gemeenten in Nederland moeten regels en wetten opnemen in het bestemmingsplan om gebouwen en locaties te beschermen vanwege externe veiligheidsrisico’s. Hierin zijn drie categorieën: zeer kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare gebouwen. 

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed in de omgevingswet is onder te verdelen in twee categorieën: cultureel erfgoed en werelderfgoed. Het beschermen en beheren van de belangen bij de deze twee categorieën wordt in deze wet opgenomen.

Opleidingen voor de omgevingswet

Als betrokken organisatie wil je zo goed mogelijk voorbereid zijn om al deze wetsveranderingen in het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom worden meerdere opleidingen, trainingen en cursussen aangeboden op het gebied van omgevingsrecht. Afhankelijk van de organisatie en de rol van de betrokkenen, dien je een bijhorende opleiding of training op maat te vinden. De Bestuursacademie biedt alle mogelijkheden aan omtrent de opleiding omgevingswet. Zo kun je kiezen uit MBO opleidingen, HBO opleidingen, trainingen, masterclasses en Master opleidingen. Voor meer informatie over ieder aanbod kun je daar alles over vinden. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 + acht =