law

De Wet verbetering poortwachter in een notendop

Een telefoontje van een medewerker die zich ziek valt kan rauw op je dak vallen. Een goed begin is in 

zo’n geval het halve werk. Als werkgever moet je wel weten wat je in die situatie te doen staan. Hoe ga je respectvol om met de zieke werknemer? En welke verplichten heb je als werkgever als de situatie onverhoopt langer duurt. Ter verbetering van de re-integratie van zieke werknemers is de Wet verbetering Poortwachter in het leven geroepen. Hierin is precies omschreven hoe het eerste en tweede ziektejaar dient te verlopen. Dit overzicht geeft je duidelijkheid met betrekking tot het tweede jaar.

Jaar 2

Intake 2e spoor: binnen 6 weken na eerstejaarsevaluatie

Als u het advies krijgt een tweede spoor traject in te gaan, dient de intake voor de bijbehorende 

begeleiding uiterlijk 6 weken na de evaluatie van jaar 1 plaatsvinden. 

Actueel oordeel: 86 weken na de eerste ziekmelding

Samen met je werknemer werk je de Eindevaluatie uit. Tegelijkertijd stelt de bedrijfsarts het Actueel 

Oordeel op. Daarin wordt beschreven wat de verdere aandachtspunten zijn, maar ook welke doelen al zijn behaald. Beide documenten worden toegevoegd aan het re-integratiedossier. 

WIA-aanvraag naar UWV: in week 88

De werknemer heeft vanaf dit moment 5 weken een WIA-aanvraag in te dienen. In week 93 beoordeelt het UWV het re-integratiedossier en bepaalt of aan alle wettelijke verplichtingen zijn voldaan. Is aan al deze verplichtingen voldaan, dan brengt het UWV na een WIA-keuring de restverdiencapaciteit van je medewerker in kaart. Dit vormt de eventuele grond voor de conclusie dat van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid sprake is, waaruit mogelijk een recht op een WW/WIA/IVA-uitkering voortvloeit. 

COVID-19

Door de maatregelen die genomen zijn om het Corona-virus te bestrijden wordt het inspannen om de re-integratie te bevorderen bemoeilijkt. Het UWV kan echter wel een loondoorbetalingsverplichting van 52 weken opleggen, ingeval je niet kan laten zien dat je de poortwachterverplichtingen zo goed als mogelijk bent nagekomen. Tegen die achtergrond is een volledige verslaggeving dus extra belangrijk. Ook indien je bedrijf gesloten is, ben je verplicht je contacten en onderzoeken betreffende de ziekmelding gewoon door te laten lopen. 

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen maken het lastig om je zieke medewerker goed te begeleiden. Ondanks dat betrokkenheid mooi is, kost het je als werkgever veel tijd, geld en moeite. De bekwame adviseurs van Outplacementbureau RondomWerk staan daarom voor u klaar. Zij zijn nauwkeurig, goed geïnformeerd en hebben oog voor zowel je zieke medewerker als voor de (financiële) gezondheid van je bedrijf. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 − vier =